Lučka disketnega pogona se ne ugasne

Če imate težave z disketnim pogonom, na katerem se lučka na sprednji strani pogona ne izklopi, si oglejte spodnje možnosti za odpravljanje težav za pomoč pri odpravljanju težave.

Podatkovni kabel disketnega pogona ni pravilno priključen

Najpogostejši vzrok za izključitev lučke pogona ni podatkovni kabel disketnega pogona, ki ni pravilno priključen. Preverite, ali je kabel disketnega pogona pravilno priključen na hrbtno stran disketnega pogona in na matično ploščo. Priključek na kablu se običajno nahaja najbližje priključku za disketno napajanje, zato mora biti rdeča črta na kablu obrnjena proti priključku za napajanje na zadnji strani disketnega pogona.

Disketni pogon je slab

Če se zdi, da je podatkovni kabel disketnega pogona pravilno priključen, je verjetno, da je disketni pogon fizično napačen in je priporočljivo, da ga zamenjate.