Kako računalnik pretvori besedilo v binarno ali 0 in 1?

Računalniki pretvorijo besedilo in druge podatke v binarno s pomočjo dodeljene vrednosti ASCII. Ko je znana vrednost ASCII, se lahko vrednost pretvori v binarno. V naslednjem primeru vzamemo besedo upanje in pokažemo, kako se pretvori v binarno, ki jo računalnik razume.

Vzemimo prvi znak h in razčlenimo proces. Ko je na tipkovnici vnesena črka h (z malimi črkami), se vnese signal računalniku. Računalnik pozna standardno vrednost ASCII za h je 104, ki jo lahko računalnik pretvori v binarno vrednost 01101000 . Ko je h pretvorjen v binarno, lahko računalnik shranjuje in obdeluje podatke kot enote in ničle.

Pri shranjevanju teh podatkov je vsak znak potreben za 8 bitov (1 bajt), kar pomeni, da se upanje shrani kot čisto besedilo, kar pomeni 4 bajta ali 32 bitov.

Kako računalnik spremeni binarno besedilo v besedilo?

Ko mora računalnik pretvoriti binarne podatke nazaj v besedilo, ki ga je mogoče prebrati s človekom, je to obratno od prej prikazanega postopka. Na primer, računalnik lahko pretvori binarno številko 01101000 v decimalno vrednost 104, za katero ve, da je črka h z uporabo standardne pretvorbe ASCII. Zato na monitorju vašega računalnika vidite izhodno črko 'h'.