Komentar HTML

Pri pisanju v HTML se oznaka uporablja za pisanje opomb v izvorno kodo. Komentarji HTML so lahko koristni za razlago kode, medtem ko brskalnik ne prikazuje ali bere. V naslednjih razdelkih so informacije o tej oznaki, vključno z njenim primerom in združljivostjo brskalnika.

  • Primer komentarja
  • Primer rezultatov
  • Kompatibilnost
  • Sorodne strani

Hej, jaz sem odstavek z besedilom v sebi.

Hej, jaz sem odstavek z besedilom v sebi.

Kompatibilnost

internet ExplorerFirefoxSafariOperaChrome
Vse različiceVse različiceVse različiceVse različiceVse različice

Brskalnik, združljivost, HTML! DOCTYPE, neizvršljiva izjava, odstavek, pogoji spletnega oblikovanja