Oznaka HTML

Pri pisanju v HTML je oznaka vgrajen element, ki se uporablja za ustvarjanje kratice ali kratice. Uporabno je, če želite skrajšati besedo ali frazo, vendar želite obiskovalcem, iskalnikom in brskalnikom dati dodatne informacije. V naslednjih razdelkih so informacije o tej oznaki, vključno z zgledom, ki jo uporabljate, ter sorodnimi atributi in združljivostjo brskalnika.

Opomba: Ta element je edinstven, ker je oznaka za frazo, ki kaže, da ima del besedila strukturni pomen.

 CPU je tekel vroče. 

CPU je tekel vroče.

Nasvet: Obvestilo, da beseda "CPU" prikaže "Osrednja procesna enota", ko miškin kazalec premaknete nad njo.

Lastnosti

V oznaki HTML atributi narekujejo določene vidike elementa HTML. Atributi so sestavljeni iz para imena in vrednosti. Čeprav oznaka nima nobenih edinstvenih atributov, uporablja vse standardne atribute.

Kompatibilnost

Edgeinternet ExplorerFirefoxSafariOperaChrome
Vse različice2.0+1, 0+Vse različice1, 3+2.0+

Dodatne oznake besednih zvez

  • Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms

Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms