Kaj je argument?

Včasih skrajšano kot arg, ko se nanaša na programiranje ali ukazno vrstico, je argument vrednost, ki se prenese v ukaz, funkcijo ali rutino. V spodnjem primeru je "myfile.txt" argument za ukaz za urejanje.

 uredi myfile.txt 

V zgornjem primeru je mogoče ukazu dodati dodatne argumente ali stikala za izvajanje dodatnih funkcij. Na primer, dodajanje "/ b" na konec ukaza bi prisililo urejevalni ukaz, da se odpre v črno-beli obliki.

Ukazna vrstica, računalniške okrajšave, programski izrazi, sintaksa