Kaj je prirastek?

Prirast se lahko nanaša na naslednje:

1. Postopek povečanja ali zmanjšanja številske vrednosti za drugo vrednost. Na primer, povečanje 2 na 10 s številko 2 bi bilo 2, 4, 6, 8, 10.

2. Prirast je tudi operater programiranja za povečanje vrednosti numerične vrednosti. V Perlu se lahko spremenljivka poveča za eno z dodajanjem ++ na koncu spremenljivke. V spodnjem primeru je spremenljivka vrednosti nastavljena na 1 in nato povečana za eno z vrednostjo $ ++; vrstico. Torej, ko je ta spremenljivka natisnjena, se natisne 2.

moj $ value = 1; $ value ++;

print "$ value \ t

Zmanjšanje, inkrementalno varnostno kopiranje, operater, pogoji programiranja, tabulator