Kaj je dedovanje?

V objektno usmerjenem programiranju se dedovanje nanaša na zmožnost objekta, da prevzame eno ali več značilnosti iz drugih razredov objektov. Lastnosti, ki so podedovane, so običajno spremenljivke primerov ali funkcije članov. Objekt, ki podeduje te lastnosti, je znan kot podrazred, objekt, ki ga podeduje, pa je znan kot superklasa. Podrobnosti o tem, kako se izvaja dedovanje, se razlikujejo med jeziki, vendar je bil prvi jezik, ki ga je bilo mogoče izvesti, Simula leta 1967.

Za kaj se uporablja dedovanje?

Namen dedovanja je konsolidacija in ponovna uporaba kode. Na primer, če so predmeti avto, tovornjak in motorno kolo podklasi superklasnega vozila, se lahko kodo, ki velja za vse, združi v nadklaso vozila. Podkategorije bodo podedovale to kodo in morebitne prihodnje spremembe, ki so v njej narejene, samodejno.

Pet vrst dedovanja

  • Posamezno dedovanje - Podskupine podedujejo lastnosti iz enega samega nadrazreda.
  • Večkratno dedovanje - Podklasa ima lahko več kot en superrazred in podeduje lastnosti od vseh.
  • Več ravneh dedovanja - podrazred ima lahko lastne podrazrede. Z drugimi besedami, podrazred superrazreda je lahko samo nadklasa za druge podrazrede.
  • Hierarhično dedovanje - Osnovni razred deluje kot nadrejeni razred na več ravneh podrazredov.
  • Hibridno dedovanje - Kombinacija enega ali več drugih vrst dedovanja.

Primer, objektno usmerjen, programski izrazi