Kaj je ARP (Address Resolution Protocol)?

Skrajšan za protokol razreševanja naslovov, ARP se uporablja z IP za preslikavo 32-bitnega naslova internetnega protokola na naslov MAC, ki je prepoznan v lokalnem omrežju, navedenem v RFC 826. Ko je strežnik ali omrežna naprava prepoznana, vrne odgovor, ki vsebuje naslov.

Računalniške okrajšave, omrežni izrazi, protokol, RARP