Kaj je CAS?

CAS se lahko nanaša na naslednje:

1. Kratek za izbiro naslova stolpca ali strobe za dostop do stolpca, CAS je signal, da vaš CPU ali druga strojna naprava, kot je grafična kartica, pošlje RAM. Signal vsebuje informacije o tem, kateri stolpec v pomnilniku računalnika ima zahtevane podatke.

2. Latenca CAS ali CL je skupni čas, ki je potreben, da pomnilniški krmilnik v strojni napravi pošlje zahtevo in sprejme odgovor iz stolpca pomnilnika.

Računalniški akronimi, izraza CPU, pomnilniški pogoji, RAS