Kaj je komentar?

Komentar se lahko nanaša na naslednje:

1. Komentar je vsako besedilo v programski kodi, skripti ali drugi datoteki, ki ni namenjena temu, da bi jo videl uporabnik, ki izvaja program. Vendar pa je viden pri ogledu izvorne kode.

Komentarji pripomorejo k lažjemu razumevanju kode, tako da pojasni, kaj se dogaja, in preprečuje izvajanje delov programa. Na sliki je primer komentarja HTML. Za popolno definicijo in nadaljnje primere komentarjev v programiranju si oglejte našo stran brez izjave.

2. Skrito besedilo v programu Microsoft Excel, ki uporabnikom omogoča, da komentirajo celice in njihove vrednosti.

3. Na splošno je pripomba pripomba, predlog ali druga oblika povratne informacije o izdelku ali storitvi. Če želite računalniku dati komentar, se obrnite na službo za stranke.

Poslovni pogoji, povratne informacije, neizvršljiva izjava, Pod, programski izrazi, opomba