Kaj je DAC (digitalno-analogni pretvornik)?

DAC se lahko sklicuje na naslednje:

1. Kratica za digitalno-analogni pretvornik, DAC je naprava, ki rekonstruira analogne napetostne oblike iz vhodnega zaporedja binarnih številk. V bistvu je potrebno podatke in jih pretvori v analogni signal.

2. Pri napotitvi na avdio, je DAC tudi kratica za digitalno-analogni pretvornik in je proces pretvorbe digitalnega signala v analogni avdio signal.

3. V računalniški varnosti je DAC ( diskretni nadzor dostopa ) konfiguracija, ki uporabnikom omogoča spreminjanje dovoljenj drugih uporabnikov.

ADC, Računalniški akronimi, Strojna oprema, Pogoji Power, Sound izrazi