Kaj je obdelava podatkov?

Obdelava podatkov je proces zbiranja in manipuliranja podatkov, ki ga nato povzemamo kot nekaj pomembnega. Lahko se nanaša tudi na splošne splošne dejavnosti, ki jih izvaja računalnik.

Različni koraki obdelave podatkov

  • Validacija - zagotavljanje, da so dostavljeni podatki brez napak, točni in koristni.
  • Sortiranje - razvrščanje postavk v različnih nizih in zaporedjih.
  • Povzetek - razčlenjevanje podrobnih podatkov v njegove glavne točke.
  • Združevanje - združuje vse različne podatke.
  • Analiza - dejanski proces zbiranja, organiziranja, analiziranja, tolmačenja in predstavljanja podatkov.
  • Poročanje - povzetek obdelanih informacij.
  • Razvrstitev - ločuje podatke v različne kategorije.

Izrazi umetne inteligence, podatki, pridobivanje podatkov, EDP, izrazi programske opreme