Kaj je privzeti tiskalnik?

Privzeti tiskalnik je tiskalnik, na katerega se pošljejo vsi tiskalniški posli, razen če ni drugače določeno. Privzeti tiskalnik preprečuje programu, da uporabnika vpraša, kateri tiskalnik želijo uporabiti vsakič, ko tiskajo. Slika je primer nastavitve tiskalnika kot privzetega tiskalnika v sistemu Windows.

Privzeto, pogoji tiskanja