Kaj je funkcionalno programiranje?

Funkcionalno programiranje je slog računalniškega programiranja, ki temelji na vrednotenju matematičnih funkcij. Gre za deklarativni slog programiranja, kar pomeni, da uporablja jasno definirane logične izraze, vendar ne izrecno navaja, kaj naj računalnik počne na vsakem koraku. Aksiom funkcionalnega programiranja je, da funkcija vrne isti rezultat za kateri koli nabor argumentov. Funkcije se držijo tega koncepta, "isti argumenti, isti rezultat", ne glede na to, kolikokrat je funkcija ocenjena.

Skupna značilnost funkcionalnega programiranja so nepremostljivi objekti). Ko je vrednost nepremostljivega predmeta nastavljena, je ni mogoče spremeniti. Namesto tega se ustvarijo in spremenijo kopije objekta. Uporaba tega pristopa povečuje varnost podatkov in poenostavlja postopek razhroščevanja.

Primeri funkcionalnih programskih jezikov

Idempotenca, programski jezik, programski izrazi