Kaj je Hammingova koda?

Hammingovo kodo, ki jo je razvil Richard Hamming leta 1949, je metoda za odkrivanje in popravljanje napak, ki se uporablja z binarno kodo. Deluje tako, da doda tri bitove za preverjanje parnosti na vsakih štiri bitov poslanih podatkov, ki jih naprava za prejemanje nato uporabi za iskanje in odpravljanje napak.

Binarna koda, podatki, napaka, pogoji strojne opreme