Kaj je HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE)?

Windows register vsebuje korenski ključ z imenom HKEY_LOCAL_MACHINE ali HKLM . Korenski ključ HKLM vsebuje nastavitve, ki se nanašajo na lokalni računalnik. V operacijskem sistemu Microsoft Windows XP in pred tem so v okviru HKLM štiri glavne podključe: SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM . Obstaja tudi peti podključ, imenovan HARDWARE, ki je ustvarjen na letenje in ni shranjen v datoteki registra. V operacijskem sistemu Windows Vista in 7 je na voljo šesti podključ, imenovan BCD.

Podključ SOFTWARE je najpogosteje dostopen registrski ključ, saj vsebuje nastavitve za Windows in programe, nameščene v računalniku. Ko je programska oprema nameščena, se podatki shranijo v podključ SOFTWARE, da se shranijo nastavitve, specifične za aplikacijo. Te nastavitve se naložijo v pomnilnik računalnika ob vsakem zagonu operacijskega sistema, tako da uporabnik ob nalaganju programa ni treba znova konfigurirati programa.

Pogoji programske opreme, register sistema Windows