Kaj je ISO?

ISO se lahko sklicuje na naslednje: \ t

1. Kratica za ISO sliko .

2. Kratica za International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo), ISO izhaja iz grškega izosa, kar pomeni enako, kar je koren predpona iso- . ISO je bil ustanovljen leta 1947 in je svetovna federacija nacionalnih organov za standardizacijo iz približno 140 držav.

Poslovni pogoji, certifikacijski pogoji, računalniške kratice, DIN, ECMA, GKS, ISO 9000, ISO 9241-3, ISO 9660, ISO podoba, ITIL