Kaj je linearna avtobusna topologija?

Linearna topologija vodila je vrsta topologije omrežja, v kateri je vsaka naprava povezana v zaporedno verigo (prikazana desno). V tem primeru je vodilo omrežna povezava med napravami in če je prekinjena katera koli povezava v verigi omrežja, se prekine celoten prenos omrežja. Deluje dobro za majhna omrežja, ker je preprosto nastaviti in uporablja krajše kable, saj je vsaka naprava povezana z drugo. Vendar pa je to slaba rešitev za večja omrežja, saj je celotno omrežje odvisno od vsake povezave, hitrost omrežja pa se zmanjša, ko je dodanih več naprav.

Omrežje, izrazi omrežja, topologija