Kaj je matematika?

Večina računalniških programskih jezikov zagotavlja matematično knjižnico, ki omogoča običajne ali zapletene matematične operacije. V objektno usmerjenem programiranju je lahko v obliki predmeta z lastnostmi in metodami za izvajanje teh funkcij. Na primer, objekt Math Math zagotavlja konstantne vrednosti, kot so E ( Eulerova številka), LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, PI, SQRT1_2 in SQRT2 . Vključuje tudi metode, ki omogočajo programerju izdelavo matematičnih izračunov, kot so kvadratni koreni, zaokroževanje, trigonometrijske funkcije in še več.

V JavaScriptu lahko predmet Math neposredno uporabimo za dostop do njegovih lastnosti ali metod, kot je v JavaScript kodi v spodnjem primeru.

 var x = 2 * Math.PI * 32;

var y = Math.sqrt (4);

Primer prikazuje uporabo lastnosti PI in klic metode sqrt ().

Programski izrazi