Kaj je MTBF (povprečni čas med napako)?

Skrajšani za srednji čas med neuspehom je MTBF ocenjeni čas, ki je potreben, da sistem ali del strojne opreme odpade ali pride do napak. Primer uporabe MTBF je: strojna oprema "Product A" ima MTBF 400.000, kar pomeni, da bo "Product A" deloval povprečno 400.000 ur pred neuspehom.

Akronimi računalnika, Napaka, Neuspeh, Pogoji strojne opreme