Kaj je seznam vozlišč?

V DOM (Document Object Model) v brskalnikih je NodeList objekt, ki je sestavljen iz seznama vseh vozlišč v dokumentu ali vseh vozlišč znotraj določenega izbranega vozlišča. NodeList lahko izberete s programskim jezikom, kot je JavaScript. NodeList lahko na primer izberete z metodo getElementsByTagName () predmeta dokumenta v JavaScriptu. Spodnji primer dobi zbirko vseh vozlišč DIV v dokumentu.

 var div_nodes = document.getElementsByTagName ("div"); 

Če sta v dokumentu dva elementa div, bo NodeList (vrednost spremenljivke div_nodes tukaj) vsebovala dva vozlišča. Če obstajajo trije elementi, bo seznam vozlišč vseboval tri elemente itd.

Programski izrazi