Kaj je PIIX (PCI IDE Xcelerator)?

PIIX se lahko nanaša na naslednje:

1. Drugače imenujemo Intel 82371FB (PIIX), Intel 82371SB (PIIX3) in Intel 82371AB (PIIX4), PIIX je okrajšava za PCI IDE Xcelerator . Gre za večfunkcijsko integrirano vezje Intel Southbridge za naprave PCI, ki izvaja most PCI-to-ISA in funkcijo PCI IDE. PIIX3 izvaja funkcijo gostitelja / zvezdišča univerzalne serijske vodila.

2. Sleng za slike ali slike.

Računalniški akronimi, IDE, termini na matični plošči, PCI, Southbridge, USB