Kaj je serif?

Serif je majhna črta, ki se pojavi na vrhu ali dnu znakov v nekaterih pisavah ali tipografijah. Nekateri primeri serifnih pisav so Book Antiqua, Georgia, Century Schoolbook in Times New Roman . Študije so pokazale, da uporabniki poiščejo pisave s serifi, ki jih je lažje brati v tiskani obliki, medtem ko so pisave sans-serif ("brez serifa") bolj berljive na spletu. Slika prikazuje vizualni primer pisave serif in sans-serif.

Pisava, pogoji tipografije