Kaj je naravnost skozi?

Omrežni kabli, ki povezujejo računalnik z omrežno napravo. Na primer, neposredno skozi kabli povezujejo računalnik z omrežnim zvezdiščem, omrežnim stikalom in omrežnimi usmerjevalniki. To so standardni omrežni kabli, ki bi jih našli v trgovini, če niso označeni kot križni kabel.

Križni kabel, omrežni izrazi