Kaj je Sum?

Vsota se lahko nanaša na naslednje:

1. V matematiki je vsota vsota, pridobljena z dodajanjem števil. Na primer, vsota dveh in dveh je štiri.

2. Vsota je klepet sleng za nekatere .

3. V Microsoft Excelu je vsota sintaksa formule za dodajanje, odštevanje ali pridobivanje skupne številčne vsebine določenih celic. Spodaj je nekaj primerov, kako lahko uporabimo formulo za vsoto.

  • = vsota (a1 + a10), doda celico a1 in a10.
  • = vsota (a1-a10), odšteva a1 od a10.
  • = sum (a1: a10), doda vse celice med a1 in a10.

Povprečje, pogoji preglednice, SUMIF