Kaj je sintaktični sladkor?

Sintaktični sladkor je katerikoli vidik skladnje programskega jezika, ki olajša branje, pisanje ali razumevanje programov. Izraz je skoval računalniški znanstvenik Peter Landin leta 1964, da bi opisal hipotetični jezik, ki zgovorno izraža operacije lambda računa. Natančneje, jezik bi nadomestil lambda simbol "λ" z besedo "where".

Običajen primer sintaktičnega sladkorja je operater razširjene dodelitve, kot je na primer + =, ki poenostavlja izraz x = x + y na sestavljeno operacijo x + = y .

Operator, Programski izrazi, Sintaksa