Kaj je res?

V programiranju je true vrednost Boolean, ki se uporablja, ko je rezultat logičnega stavka resničen (v nasprotju z false). Na primer, morda boste želeli preveriti, ali sta dve vrednosti enaki in izvajati en blok kode, kadar je to res, in drugačen blok kode, če to ni res. Spodaj je primer neke kode JavaScript kot primer.

 var x = 2; var y = 2; if (x === y) {window.alert ("x enak y je res"); } else {window.alert ("x enako y ni res"); } 

V tej kodi, če je x enak y, uporabnik prejme opozorilo, v katerem piše "x enak y je res". V nasprotnem primeru uporabnik prejme opozorilo, v katerem piše "x enak y je napačen".

Boolean, False, programski izrazi