Kaj je URI (Uniform Resource Identifier)?

Kratica za Uniform Resource Identifier, URI je opredeljen v RFC 1630 kot sklic na naslove, imena ali objekte, ki veljajo za registrirane protokole ali prostore imen na internetu. URL in URN sta na primer enotni identifikatorji virov.

Računalniški akronimi, internet, internetni izrazi, URC, URL, URN