Kaj je VDU (Visual Display Unit)?

VDU se lahko nanaša na naslednje:

1. Kratka za vizualni prikazovalnik, VDU je starejši britanski izraz, ki se uporablja za opis katerekoli naprave, ki se uporablja z računalniki za prikaz slik. Na primer, ploski zaslon in projektor sta primera VDU-jev. Vendar pa je VDU najpogosteje uporabljen za opis CRT monitorja, zdaj arhaičnega standarda, ki so ga nadomestili ploski zasloni.

2. Kratka za video prikazovalno enoto, VDU je računalniška naprava, ki omogoča vnos uporabnika in izhod na zaslon, kot je računalniški monitor. Običajno je sestavljen iz računalniškega monitorja ali podobne prikazovalne naprave in tipkovnice in lahko vključuje tudi miško. V Združenih državah Amerike se včasih imenuje video prikazovalni terminal ali VDT.

Računalniški akronimi, pogoji strojne opreme, izrazi za video