Razširjeni pomnilnik RAM je zamaknil 1A

Preverite, ali je pomnilnik pravilno nastavljen v nastavitvi CMOS za pravilno količino pomnilnika, ki ste jo namestili v računalnik. Če je pomnilnik pravilno nastavljen, ponastavite vrednosti CMOS-a na njihove privzete vrednosti.

Nezdružljivost pomnilnika

Če je bil pred kratkim v računalnik dodan pomnilnik in zgornje priporočilo ne odpravi težave, je lahko nov pomnilnik slab ali nezdružljiv z računalnikom.

Priporočamo, da se obrnete na proizvajalca računalnika, da preverite, ali je novi pomnilnik združljiv z računalnikom, in če ne, pravilne vrednosti pomnilnika računalnika.

Težave s strojno opremo

Če težave še vedno ne morete odpraviti, vam priporočamo, da se za servisiranje ali zamenjavo obrnete na proizvajalca strojne opreme.