Naj v začetku uporabim "i" v internetu in uporabim vezaj v e-pošti?

Internet je pravi samostalnik. V angleškem jeziku se skoraj vsi samostalniki začnejo z veliko črko. Zato, ko se sklicujete na internet, globalno medsebojno povezano omrežje računalnikov, vedno prvič napišite veliko črko. Opozoriti je treba, da se beseda internetwork na splošno nanaša na omrežje računalnikov; ne zahteva kapitalizacije.

Opomba: Odvisno od slogovnega vodnika lahko vi ali vaša organizacija sledite temu pravilu. Na primer, v Microsoftovem priročniku sloga se "Internet" piše z velikimi črkami. Vendar pa je v " Associated Press Stylebook " "internet" majhen.

E-naslov

Skrajšano za "elektronsko pošto" je črkovanje e-pošte splošno sprejeto kot "e-pošta" in "e-pošta". Vendar pa po mnenju Merriam-Webster in drugih organov pravilen črkovanje pomeni "e-pošta", ker gre za sestavljeno samostalnik besed "elektronski" in "pošta". Drugi slogi, kot je Microsoftov priročnik za slog, uporabljajo "e-pošto" brez vezaja.

Računalniško upanje se tudi odloči uporabiti "e-pošto", da prepreči zmedo z drugimi sestavljenimi samostalniki in drugimi besedami s predpono "e-".