Kaj je Uplink?

Uplink se lahko nanaša na naslednje:

1. Včasih skrajšano kot UL je uplink povezava na omrežnih vozliščih, stikalih in usmerjevalnikih, ki omogoča povezavo med računalniki ali drugimi omrežnimi napravami. Domače omrežje ima lahko na primer usmerjevalnik, priključen na širokopasovno povezavo prek priključkov za povezavo, tako da je internetno povezavo mogoče deliti z vsemi računalniki v omrežju.

2. Uplink je tudi enosmerna povezava iz naprave, kot je mobilni telefon, z omrežjem ali strežnikom.

Kratice računalnika, izrazi omrežja, pogoji telefona, vrata, nalaganje