Kaj je DBA?

DBA se lahko nanaša na naslednje:

1. Kratica za skrbnika baze podatkov, analitik podatkovne baze ali arhitekta baze podatkov, DBA je posameznik, ki je odgovoren za vzdrževanje, analiziranje ali posodabljanje računalniške baze podatkov.

2. Kratko za poslovanje kot in tudi znan kot fiktivno ime podjetja . DBA je izraz, uporabljen v pravnih ali poslovnih pisavah. DBA pomaga opisati posameznika, ki vodi podjetje, ki je lastnik posameznika in ne uporablja svojega imena. DBA pomaga vzpostaviti pravno lastništvo tega imena.

3. Za skrajšane vrednosti decibelov si oglejte definicijo decibelov za nadaljnje informacije.

Administrator, pogoji poslovanja, računalniške kratice, zbirka podatkov, izrazi baze podatkov, Decibel