Kaj je Demote?

Degradacija se lahko nanaša na naslednje:

1. Na urejenem ali neurejenem seznamu točk lahko uporabniki znižejo elemente, kar pomeni, da so sekundarni element seznama. Na spodnji sliki je "podpostavka 1" primer degradiranega "glavnega elementa".

2. Pri navajanju računalniškega programiranja lahko znižate del kode, ki jo premakne navzdol po hierarhični verigi. Najnižja točka, ki jo lahko degradirate, je vrednostni objekt; spremenljivka, ki shranjuje preprosto vrednost.

Programiranje, programski izrazi, pogoji programske opreme, neurejen seznam