Kaj je obvezno programiranje?

Imperativno programiranje je paradigma računalniškega programiranja, v katerem program opisuje zaporedje korakov, ki spreminjajo stanje računalnika. Za razliko od deklarativnega programiranja, ki opisuje, kaj naj bi program dosegel, imperativno programiranje izrecno pove računalniku "kako" ga doseže. Programi, napisani na ta način, se pogosto združujejo z binarnimi izvršljivimi datotekami, ki se izvajajo učinkoviteje, saj so vsa navodila CPU-ja obvezna.

Za preprostejše branje in pisanje za ljudi je mogoče imperativne izjave združiti v odseke, ki so znani kot kodni bloki. V petdesetih letih je bila ideja o združevanju kode programa v bloke prvič uporabljena v programskem jeziku ALGOL. Prvotno so se imenovali "sestavljeni stavki", danes pa so ti bloki kode znani kot postopki. Ko je postopek definiran, ga lahko uporabimo kot en sam imperativ, ki abstrahira nadzorni tok programa in omogoča razvijalcem, da bolj naravno izrazi programske ideje. Ta vrsta imperativnega programiranja se imenuje proceduralno programiranje in je korak k visokošolskim abstrakcijam, kot je deklarativno programiranje.

Nujni programski jeziki

Jezik, paradigma, programski izrazi