Kaj je postopek?

Postopek se lahko nanaša na naslednje:

1. Pri računalniškem programiranju je postopek niz kodiranih navodil, ki računalniku sporočajo, kako zagnati program ali izračun. Za izdelavo postopka se lahko uporablja veliko različnih vrst programskih jezikov. Postopek se lahko imenuje tudi podprogram, podprogram ali funkcija, odvisno od programskega jezika.

2. Pri programiranju baz podatkov je shranjena procedura niz programskih kod (kot je PL / SQL), ki izvaja določeno poizvedbo ali funkcijo. Ta shranjena procedura se pogosto uporablja za izvajanje enega ali več nizov ukazov, iskanje, vstavljanje, posodabljanje ali brisanje podatkov v bazi podatkov.

Programski jezik, programski izrazi, podprogram