Kaj je Reverse Engineering?

Obratni inženiring se lahko nanaša na naslednje:

1. Če se nanašate na računalništvo / programiranje, obratno inženirstvo pomeni "razčleniti" programsko kodo. Ta proces vključuje ugotovitev, kako so različne funkcije v kodi zgrajene, kaj delajo in kako se vsaka povezuje z drugimi funkcijami v kodi in komunicira z njimi. Na splošno je namen popraviti napake v kodeksu inženirja programske opreme ali ustvariti program, kot je dekonstruiran.

2. Proizvedeni izdelki (tako strojno kot ročno) se lahko tudi obratno izdelajo . Izdelki se razstavijo in razčlenijo, da se naučijo in razumejo, kako delujejo mehansko, zakaj delajo in kakšen del imajo v funkcionalnosti celotnega izdelka. Obratni inženiring omogoča različice obstoječih izdelkov, ki lahko vključujejo izboljšave, saj se ljudje naučijo, kako nekaj deluje in kaj bi bilo mogoče storiti za izboljšanje izdelka.

Pogoji strojne opreme, program, programiranje, programski pogoji, pogoji programske opreme