Kaj je avtomatsko programiranje?

Avtomatsko programiranje je paradigma računalniškega programiranja, ki obravnava dele programa kot končne avtomate. Vsak avtomat lahko naenkrat sprejme en korak, izvajanje programa pa se razdeli na posamezne korake. Koraki med seboj komunicirajo s spreminjanjem vrednosti spremenljivke, ki predstavlja "stanje", in nadzorni tok programa je določen z vrednostjo te spremenljivke.

Spremenljivka "stanje" je lahko preprost enumski podatkovni tip, vendar se lahko uporabljajo bolj kompleksne podatkovne strukture. Običajna tehnika je ustvariti tabelo prehoda stanja, dvodimenzionalno polje, ki obsega vrstice, ki predstavljajo vsako možno stanje, in stolpce, ki predstavljajo vhodni parameter. Vrednost tabele, kjer se vrstica in stolpec ujemata, je naslednje stanje, v katerega naj stroj preide, če sta izpolnjena oba pogoja.

Avtomat končnega stanja, vhod, paradigma, programski izrazi