Kaj je Char?

Kratica char se uporablja kot rezervirana ključna beseda v nekaterih programskih jezikih, kot so C, C ++, C # in Java. Je kratica za znak, ki je podatkovni tip, ki vsebuje en znak (črko, številko itd.) Podatkov. Vrednost spremenljivke char je lahko na primer vsaka enopomenska vrednost, na primer »A«, »4« ali »#«.

Tudi drugi jeziki, ki nimajo znakov kot podatkovni tip, lahko uporabijo kratico za nekatere metode, ki se uporabljajo z vrednostmi nizov. JavaScript ima na primer metode, kot so charAt () in charCodeAt (), ki vrnejo vrednosti, ki se nanašajo na pozivni niz. Metoda charAt () na primer vrne niz, ki vsebuje en znak, ki je znak na lokaciji, podan kot parameter funkciji. Z izvajanjem naslednje kode boste opozorili na vrednost znaka na položaju 2 v nizu "računalniško upanje" (začne se z 0 in ne 1):

 mystring = "računalniško upanje";

window.alert (mystring.charAt (2));

Zgornja koda bi poslala opozorilo z besedilom m, ker je "c" na položaju 0, "o" je na položaju 1, in "m" je na položaju 2.

Znak, Računalniške okrajšave, Programski izrazi