Kaj je plavajoča točka?

Pri programiranju je plavajoča točka vrsta spremenljivke, ki se uporablja za shranjevanje vrednosti številk s plavajočo vejico. Številka s plavajočo vejico je tista, pri kateri lahko položaj decimalne točke "plava" namesto v fiksnem položaju v številu. Primeri števil s plavajočo vejico so 1, 23, 87, 425 in 9039454, 2. Različni programski jeziki ali sistemi imajo lahko različne omejitve velikosti ali načine definiranja številk s plavajočo vejico. Podrobnosti najdete v dokumentaciji jezika.

Podatkovni tip, Float, zapisi s plavajočo vejico, FPU, programski izrazi, cela številka