Kaj je RRAS (storitev usmerjanja in oddaljenega dostopa)?

Skratka za storitve usmerjanja in oddaljenega dostopa, je RRAS API, ki uporabnikom omogoča izdelavo aplikacij, ki uporabljajo zmogljivosti strežnika in storitev oddaljenega dostopa sistema Windows.

RRAS je razvil Microsoft in izdan z operacijskim sistemom Windows 2000. Kasneje je bil na voljo za Windows NT 4.0 s prenosom. S pomočjo RRAS-a lahko strežnik nastavite kot usmerjevalnik z več protokolov, usmerjevalnik na zahtevo in strežnik za oddaljeni dostop. Prej so storitve usmerjanja in oddaljenega dostopa delale ločeno, toda s prihodom RRAS in uporabo protokola PPP (point-to-point) bi lahko te storitve združili.

Računalniški akronimi, Omrežni izrazi