Kaj je praznina?

Void se lahko nanaša na naslednje:

1. V računalniškem smislu se lahko praznina nanaša na podatkovni tip ali objekt, ki se uporablja v računalniškem programiranju, ki nima vrnjene vrednosti ali tipa. Funkcijo lahko izvaja ali pa tudi ne, razen shranjevanja vrednosti za druge uporabljene postopke.

2. Void lahko velja tudi za prenehanje garancije zaradi kršitve njenih pogojev. Garancije v računalniški strojni opremi lahko postanejo neveljavne iz več razlogov, najpogostejši pa so nedovoljeni posegi; vključno z odstranitvijo delov ali odpiranjem zaprtega prostora.

Poslovni pogoji, pogoji za programiranje, garancija